Bilecik’te artık her binanın bir kimliği olacak

İl Müdürü Bolat, yaptığı yazılı açıklamasında, günlük hayatta kullanılan buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardan elektronik aletlere, otomobillere kadar bir çok üründe enerji verimliliğine dikkat etmeye çaba gösterdiklerini belirtti. Bolat, “ Şimdi artık sırada konutlarımız, binalarımız var. Birikimlerimizi harcayarak edindiğimiz konutlarımızda enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak ısıtma ve soğutmadan kaynaklı giderlerimizi azaltabiliriz. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Daha basit bir ifade ile elektronik eşyalarda olduğu gibi binalarda enerji performansının sınıflandırmasını gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi denilmektedir” dedi.

Enerji Kimlik Belgesi alacak binalar

İl Müdürü Bolat, hangi binaların Enerji Kimlik Belgesi alacakları hakkında da bilgi vererek, “Enerji Kimlik Belgesinin (EKB) bazı yapıların dışında, tüm binalara yönelik düzenlenmesi gerekiyor. Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 metrekarenin altında olan binalar, seralar, atölyeler, münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar, mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin metrekareden az olan binalar. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları” dedi.

“Enerji Kimlik Belgesi alma süresi 1 Ocak 2020 tarihine kadar uzatılmıştır”

Binaların Enerji Kimlik Belgesini ne zaman alması gerektiğini anlatan Bolat, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni binalar için yürürlüğe koyduğu Enerji Kimlik Belgesi tüm (mevcut-yeni ) binalar için geçerli hale gelecektir. 28 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le binaların alım, satım ve kiralama iş ve işlemlerinde 2 Mayıs 2017 itibariyle zorunlu hale gelmesi öngörülen Enerji Kimlik Belgesi alma süresi 1 Ocak 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın, bu süreyi değerlendirerek binalarıyla ilgili “Enerji Kimlik Belgelerini” almaları mağdur olmamaları açısından önem taşımaktadır. 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, 1 Ocak 2011 tarihi EKB işlemleri için milat kabul özelliği taşımaktadır. Yeni binalar için; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından, adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi ile enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarı ile tamamlayan personel bulunduran gerçek veya tüzel kişilere Bakanlıkça enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilir. Mevcut binalar için; enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulunduran 5627 sayılı Kanun kapsamında bina kategorisinde yetkilendirilmiş olan enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine Bakanlıkça enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilir” ifadelerine yer verdi.

Bir önceki yazımız olan AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık’tan Bakan Kaya’ya ziyaret başlıklı makalemizde Bilim Teknoloji, Borsa ve Döviz hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir